Lokal och familjemedlemskap

Det enda medlemskap du registrerar via Norrköpings brukshundklubbs sida är "lokalmedlemskap" och "familjemedlemskap".

Lokal medlemskap 130kr

Om du redan är medlem i en annan klubb, familjemedlem eller ungdom betalar du endast det lokala medlemskapet till just denna klubb.

Familjemedlemskap 130kr

Familjemedlem betalar endast lokal avgift. Förutsättningen är att någon i din familj, i samma hushåll, redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb eller klubbar. (I medlemskapet ingår inte tidningen Brukshunden. Den skickas bara till den ordinarie medlemmen.)

Betala in avgiften för lokalmedlemskap eller familjemedlemskap till bankgiro: 436-9690 och fyll i formuläret till höger.

Betalningen märks med personnummer på den person medlemskapet avser.

Anmäl lokal eller familjemedlemskap