Valpkurs

För dig som har en valp 12 veckor upp till ca 6 månader. Teori om skötsel, allmän hundhållning och beteendelära. Praktik där du får lära dig skapa en fin kontakt med hunden och hur du ska träna & uppfostra den till en trevlig individ, för att Ni ska få en bra tillvaro tillsammans i alla situationer och miljöer. Undervisningen sker både i utbildningssalen och på appellplan.

Tävlingsinriktad valpkurs

Kursen riktar sig till dig som siktar på tävling oavsett gren, målet är att få den grundlydnad som krävs för en tävlingshund. Vi kommer genomgående under kursen att träna på följsamhet, stadga, belöning och passivitet. Vi kommer även att träna på en del grunder i tävlingslydnad och spår. Praktiken kommer vara varvad med teori där bland annat hundens inlärning, skötsel och mentalitet gås igenom. Fokus kommer ligga på tävlingslydnad, men målet är att få en bra grund för en framtida tävlingshund. Kursen passar alltså även för dig som tänker tävla i andra grenar men vill ha en bra grundlydnad för tävlingshundar.  
Krav:
- Att du tidigare tränat med hund
- Tävlingssugen & att du är engagerad

Vardagslydnadskurser

Vardagslydnad grund och fortsättning

För hundar från 6 månader och uppåt. Grundkursen passar bra för dig som inte gjort så mycket med din hund innan. Du får lära dig förstå och ”läsa” din hund. Vi övar möte med andra hundar, vistas i grupp och provar på olika former för att aktivera din hund. Grundövningar för sitt, ligg och inkallning, hantering etc. Undervisningen sker både i klassrummet och på appellplan.

För hundar som redan har tränat lite på momenten som ingår i vardagslydnad passar vardagslydnad fortsättning bra. En kurs för dig som har lite grundlydnad på din hund och vill utveckla denna. Ofta samkör vi dessa kurser och de som redan har lite grundlydnad på sina hundar får lite svårare utmaningar än övriga.

Rallylydnad

Sporten som bygger på glädje och samarbete. Passar i stort sett alla hundar oavsett ras eller ålder. Rallylydnad bygger på att man ska ta sig igenom en bana med moment som beskrivs genom skyltar. Övningar i sitt, ligg, stå, olika vändningar, snurrar och stadga gås igenom. För varje klass blir momenten fler och mer kluriga. En sport för dig som vill göra något roligt tillsammans med din hund.

Rallylydnad består av fyra klasser:

Nybörjarklass (hund är kopplad), fortsättningsklass, avancerad klass och mästaklass

Nosework

Många hundar som har sådant driv i sig av naturliga instinkter som att jaga och leta t.ex och som inte får utlopp för detta och i människornas ögon anses som att de inte passar in, genom Nose Work ges alla hundar en chans till att nyttja sina naturliga instinkter till en fördel för människorna de bor med och kontentan av detta är en trött och nöjd hund. 

Historiken i denna sport är något som SNWK värdesätter och vill ha som grundtanke i Sverige. 

Nose Work utgår från värderingar om mångfald, säkerhet och hundens psykiska och fysiska hälsa. Sporten är uttryckligen till för alla hundar, oavsett ras och storlek. Även reaktiva hundar tillåts tävla. 

Stor vikt läggs på säkerhet och att ingen hund (eller förare) ska komma till skada av annan människa, hund eller sökmiljö. 

Förutom att sporten i sig själv kan ses som ett sätt att ge hunden mental och fysisk stimulans, utgår sporten från att all inlärning sker genom att förstärka önskvärda beteenden hos hunden. 

Det övergripande målet är att det ska vara säkert och kul för samtliga inblandade.

Sund med Hund

SBKs projekt ”Sund med hund” har som syfte att inspirera hundägare till att röra mer på sig och det tillsammans med sina hundar. Varför lämna bästa träningskompisen hemma för att gå till gymmet? Kom till Norrköpings brukshundklubb och fysträna tillsammans istället! Alla kan vara med, vi anpassar nivån efter form och förutsättningar. Din hund bör vara färdigväxt (över året) för att kunna delta fullt ut. Vi erbjuder både konditionsträning och styrketräning, samt visar och berättar vad du bör tänka på. Instruerar gör utbildad SBK Friskvårdsinstruktör och utbildad fystränare på humansidan.

Spår

Kursen utövas i skogen. Vi lär hunden att följa spår som vi lägger. Vi gör övningar och utvecklar hund och förare under kursens gång. Spåra kan alla hundar göra oavsett ålder & ras, det underlättar förstås om du har någorlunda kontakt med din hund. Träffas oftast på helger i skogen. Antalet kurstillfällen varierar.

Bruks Appellkurs tävlingsinriktad (Första klassen inom spår)

Du lär in och övar de moment som ingår i appellklass t ex platsliggning, linförighet och inkallning. Kursdeltagarna tränar med mål att börja tävla i appellklass. Grunder i fältspår gås igenom. Större krav på egen träning och engagemang ställs än i icke tävlingsinriktade kurser.

Tävlingslydnad

Hunden ska kunna inkallning och kunna gå lite linförighet (fint vid sidan). Hunden ska kunna arbeta lös på appellplan.

Lydnadens klasser är: Startklass - klass 3

För den hundförare som har god grundlydnad på sin hund och har tävling som målsättning. Kurserna är uppdelade efter klasserna. Vi lär momenten till lydnadsklass 1 t ex platsliggning, linförighet och inkallning. Kursdeltagarna tränar med mål att börja tävla i Startklass. Större krav på egen träning och engagemang ställs än i icke tävlingsinriktade kurser.

Aktiveringskurs

Om du inte vill tävla med din hund, men vill aktivera den på olika sätt är detta kursen för er. Vi går igenom olika moment/lekar som är nyttiga och roliga för dig och din hund olika sinnen. Vi kommer också gå igenom vardagslydnad och efter deltagarnas egna önskemål och utforma kursen.

Patrullhundskurs

Patrullhund är en bruksgren som innehåller spår, lydnad och patrullering. Patrulleringen innebär att hunden ska upptäcka luftvittring och ljud från människor inom ett begränsat patrulleringsområde.

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att tävla i bruksgrenen ”Patrullhund” eller vill bli bättre på att läsa din hund samtidigt som du stärker din hunds självförtroende med rolig och spännande aktivering! Kursen ges både i skogen och på lydnadsplanen. Större delen kommer dock att inriktas mot skogsarbetet.

Hunden kommer under kursens gång att tränas i spårupptag, spårarbete och markering av tyg-, plast-, metall- och träföremål, samt patrullering med markering av vind- och ljudfiguranter. Hur man bäst jobbar med vinden i denna träning blir även det en naturlig del av kursen.

Alla raser är välkomna att delta i kursen, men då tävlingsgrenen patrullhund endast är öppen för renrasiga hundar (enl Sv Brukshundklubbens regler) har renrasiga hundar företräde.

OBS! Denna kurs leder inte till certifiering av tjänstehund inom Försvarsmakten!

Barmarksdrag

Barmarksdrag är en tävlingsform där man med sin hund fäst i en lina tar sig fram fortast möjligt på en markerad bana. Hunden kan vara fäst i ett midjebälte då du springer eller i ett fordon (kickbike, cykel eller vagn)då du åker med efter hunden. I löpning och cykelklassen tävlar man med en hund, i kickbikeklassen kan man köra en eller två hundar och i vagnsklasserna från fyra till åtta hundar.

Att träna drag är en bra motionsform för både förare och hund, som i all annan hundsport är det frågan om ett roligt samarbete. Både små och stora hundar av alla raser passar bra i denna sport,men antagligen får du mera dragkraft av en schäfer än en chihuahua!

När du går kurs i drag får du lära dig grunderna för att kunna börja träna drag med din hund och även prova på att gå, springa och köra kickbike med hunden.

Agility

Denna kurs riktar sig till hundar ifrån 1 år och uppåt, man behöver ha en pålitlig inkallning och en grund sammarbete som man får i allt från en valpkurs till en lydnadskurs. En kurs där man får lära sig läsa sin hund signaler och kroppsspråk samt så får hunden lära sig läsa sin ägare. Man lär sig kommunicera med kroppspråk samt verbalt och ni lär er sammarbete och tillit. Denna aktivitet är både bra som aktivering för hundar som älskar fart eller behöver få ur sig lite extra energi. Man kan både köra Agility för skojs skull och i tävling syfte.

 

Denna kurs lär dig se din hunds väg i banan och lär er sammarbete både i närhet och på distans. Vi erbjuder allt från: Nybörjare Agility för dig som inte kan något alls eller precis har börjat lära dig hindren. Fortsättning Agility för dig som kan alla hindren och som kan lite lättare kombinationer på blåbär nivå men som har en bra arbetsbubbla med din hund. Fortsättning-Avancerad Agility för dig som kan medium kombinationer och som har en trygg arbetsbubbla med din hund och har fått upp ett stark fokus. Du kan hindren och du kan köra en klass 1 bana, du har mer utvecklad kunskap och kommandon. Här lär ni er att se hundens väg och hur man styr, leder och fångar upp hunden på ett flyttande sätt på banan. Här utvecklar ni er mer som ekipage för att kunna kliva in på en riktig tävlingsbana eller bara kunna göra svårare och roligare övningar för skojs skull och aktivering.

Specialsök – Röd Kong Classic

Specialsök handlar om hundens arbete med att söka, hitta och markera doften från Röd Kong Classic.

Grunden för specialsök baseras inte så mycket kring lydnad, utan att hunden behöver våga ta sig fram i tuffa och ibland annorlunda miljöer. Vi jobbar på samarbete och motivation.

Oavsett om du vill testa på en rolig och utmanande aktivering eller om du har tävlingsambitioner, så har vi kurser som tillgodoser alla behov