Patrullhund

Att utbilda en patrullhund är något för dig som vill göra en insats med hund i Försvarsmakten. Kurser arrangeras runt om i landet på Svenska Brukshundsklubbens lokala klubbar.

Frivillig försvarsorganisation

Svenska Brukshundsklubben är en frivillig försvarsorganisation. På uppdrag av Hemvärnet inom Armén, Flygvapnet och Marinen utbildar Svenska Brukshundsklubben hundförare och hundar som placeras i Försvarsmaktens olika förband. I förbandet är du i första hand soldat där du och hunden ska vara ett komplement till övrig bevakning med huvuduppgift att varna förbandet.

Patrullhundens uppgifter

Patrullhundens främsta uppgift är att med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen, varna sin förare för personer i bevakningsområdet.

Hunden tränas att från fasta platser och i rörelse tydligt markera ljud i terräng. Hunden kan på mycket långa avstånd höra en människa som rör sig, och markera detta för sin förare. Hunden varnar på detta sätt sin förare för eventuella inkräktare. I rörelse kan hunden även med hjälp av sitt fina luktsinne ta upp och följa spår på marken och avslöja personer som gömmer sig i terrängen.

Har du frågor och funderingar?

Kontakta Essy Sperlin 

Mer info hittar du här:

http://www.brukshundklubben.se/tjanstehund/patrullhund/